Paghahanda sa lupa, may epekto sa ani!

Sa panahon ngayon, dapat laging handa. Kaya ngayong taniman ng palay, ihanda nang mabuti ang lupa nang hindi mabawasan ng limang sako o 5% ang magiging ani! Alamin kay Dennis De Guzman ng Bulacan ang tamang paghahanda ng lupa.


Para madagdagan ang kaalaman tungkol sa pagsasaka, sumali sa RCEF – Rice Extension Services Program.