top of page

Paghahanda sa lupa, may epekto sa ani!

Sa panahon ngayon, dapat laging handa. Kaya ngayong taniman ng palay, ihanda nang mabuti ang lupa nang hindi mabawasan ng limang sako o 5% ang magiging ani! Alamin kay Dennis De Guzman ng Bulacan ang tamang paghahanda ng lupa.


Para madagdagan ang kaalaman tungkol sa pagsasaka, sumali sa RCEF – Rice Extension Services Program.bottom of page