Senator Cynthia Villar at the AGEW na DUMARALOS (araw ng magsasaka), in Bayambang, Pangasinan. Thank