Lakbay Aral of Kababaihan Federation of Baggao, Cagayan Valley Chapter